Türkçe
English

Belarus Devlet Üniversitesi

Belarus Devlet Üniversitesi

Belarus Devlet Üniversitesi , Belarus Cumhuriyeti'nin önde gelen bilim, eğitim, yenilik ve kültür merkezidir. Belarus Devlet Üniversitesi (BSU) Beyaz Rusya’da, 30 Ekim 1921'de kurulmuş tur. Bireyin entelektüel, kültürel ve sosyal taleplerine ve çıkarlarına uymak için en iyi yerel ve uluslararası deneyime dayanan potansiyelini kullanmaktadır.

Belarus Devlet Üniversitesi ’nin misyonu toplum , devlet ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını kolaylaştırmak bunun yanı sıra akademik personelini ve  öğrencilerini yaratıcı işbirliğine teşvik etmektir.

Belarus Devlet Üniversitesi

 Belarus Devlet Üniversitesi eğitim, araştırma ve yenilik programlarını gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.Bireyin entelektüel ve yaratıcı potansiyelinin gelişmesi için hayırlı koşulların oluşturulmasına önayak olmakta, klasik eğitiminin en iyi geleneklerini özümsemekte ve desteklemektedir.Belarus Devlet Üniversitesi'nde 16 fakülte ve 6 eğitim enstitüsü, 11 araştırma ve geliştirme enstitüsü ve merkezi, 42 araştırma ve geliştirme laboratuvarı, mevcuttur. BSU'nun tüm kompleksi yaklaşık 3000 öğretim elemanı ve 500 araştırma personeli dahil yaklaşık 8500 personel içermektedir.

 Belarus Devlet üniversitesi , Uluslar arası üniversiteler sıralamalarına göre BSU, Dünya genelindeki 30 bin üniversite arasından 2018  yılında QS uluslararası sıralamasına göre BSU, 352.sırada yeralmaktadır

 

 Belarus Devlet Üniversitesi Fiyatları 

Üniversitede tüm bölümler için eğitim dili Rusçadır. Öğrenciler 1 sene üniversite bünyesinde rusça hazırlık sınıfı eğitimlerini başarı ile tamamladıktan sonra fakültelere kayıt yaptırabilirler. Belarus devlet Üniversitesi fiyatları senelik 3200$ - 2900$ arasında değişmektedir . 

 

Üniversite Eğitim Fiyatları ve Online Katalog buradan cihazınıza indirebilirsiniz 

 

Belarus Devlet Teknik Üniversitesi

Belarus Devlet Teknik Üniversitesi 10 Aralık 1920 de Devletin tüm endüstrileri için yüksek vasıflı personel ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulmuştur. Üniversite günümüze kadar sanayi endüstrileri için vasıflı mühendisler yetiştirmiştir. 

2002  senesinde  BSPA, Başkanlık Kararı ile Belarus Ulusal Teknik Üniversitesi' adı ile (BNTU) yeniden düzenlendi ve ulusal statüsü kazandı.

2005  senesinde BDT Devlet Konseyi Başkanları, Belarus Ulusal Teknik Üniversitesi'ne (BNTU), BDT üye devletlerinin yüksek mühendislik eğitimi için temel organizasyonun statüsünü verdi.

2008  senesinde  nükleer enerji, bilgisayar mekatronik ve jeodezi gibi ülke ekonomisi tarafından talep edilen 12 yeni uzmanlık bölümü üniversitede açıldı 

Belarus devlet teknik üniversitesi günümüzde  bilim ve eğitim alanlarında 34 ülkeden 114 yabancı teknik üniversite ile başarılı bir şekilde işbirliği yapmaktadır. Üniversitede 2500'den fazla uluslararası öğrenci eğitim görmektedir. Üniversitede Eğitim dili rusçadır.

 

  • Makine Fakültesi
  • Mekanik Mühendisliği
  • İnşaat Mühendisliği Fakültesi
  • Mimarlık Fakültesi
  • Bilgi sistemleri ve Teknolojileri
  • Kültür ve Meslek Yüksekokulu,
  • Kimya ve Teknoloji Fakültesi
  • Elektrik Mühendisliği Fakültesi

 

Belarus Devlet Teknik Üniversitesi Fiyatları 

Belarus Devlet Teknik Üniversitesi Eğitim ücretleri bölümlere göre senelik 2600$ - 3000$ arasında degişmektedir. Üniversitede eğitim dili rusçadır. Yabancı öğrenciler için üniversite bünyesinde rusça hazırlık sınıfıları bulunmaktadır. 

 

 

Belarus Devlet Teknik Üniversitesi Online katalog buradan cihazınıza indirebilirsiniz